side_banner

Vanlige spørsmål om produkter

1. Fenomenet kantkollaps

Grunnen til
1. Krysset blad er ikke skarpt og de to kryssede bladene er ulikt høye.
2. Senterpunkt for bor og skaft konsentrisitet oppfyller ikke kriteriene.
3. Maskinen har feil spindelløp.
4. Tavlebehandlingen (artefakt) er i bevegelse.
5. Spindelrotasjon og kutterhastighet stemmer ikke overens.
6. Adapterkonsentrisiteten er lav og andre tekniske data er ikke opp til standarden.

2. Fenomenet ellipse

Grunnen til
1. Midtpunktet og skaftet er feiljustert, eller midtpunktet er ikke skarpt.
2. Artefakten er i bevegelse under boring.
3. Spindelrotasjon og verktøymatingshastighet stemmer ikke overens.
4. Adapterkonsentrisiteten er lav og andre tekniske data er ikke opp til standarden.
5. Spindelen på boremaskinen er løs eller skadet.

3. Fenomenet røyk eller forbrenning

Grunnen til:
1. Bladkanten er ikke skarp, boret bør skiftes ut.
2. Spiralrille (sponspor) er overbelastning som vil føre til sponfjerning dårlig.
3. Artefakt (materiale) er fuktighet over grensen eller limkvaliteten er ikke god (spesielt fiberplaten og kryssfiner).
4. Verktøyets matehastighet stemmer ikke overens med materialet og dybden.
5. Velg egnet borekronetype for bearbeiding av materialer.